Ang dating daan vs iglesia ni cristo

ang kinikilala ng Iglesia ni Cristo na sugo ng Diyos sa mga huling araw, na ayon at batay sa mga aral ng Biblia.

Siya ang unang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo.

Mayroong mga edisyon na parehong may Tagalog at Ingles.

Ang dating daan vs iglesia ni cristo

Sa kaniyang pagsasaliksik sa katotohanan mula pagkabata, si Felix Manalo ay nagpalipat-lipat sa iba't ibang samahang panrelihiyon.

Naging bihasa siya sa mga turo ng kanyang nasamahang relihiyon subalit sa bawat isa ay mayroon siyang nakitang mga kakulangan.

Dahil dito, ang INC ang sinasabing pangatlong pinakamalaking samahang panrelihiyon sa Pilipinas kasunod ng Simbahang Katoliko Romano (80.6%) at ng Islam (5.6%).

Noong Hulyo 2, 2014, idineklara ng pamahalaan ng Pilipinas ang taong 2014 bilang "Taon ng Sentenaryo ng Iglesia Ni Cristo" sa bisa ng Proklamasyon Blg. Inilabas ang proklamasyong ito upang "palawigin ang kabatiran ng mga tao" sa mga naiambag ng INC sa pambansang pagsulong.

At sa ganitong pagkabigo ay sinubukan din niya ang mga samahang ateista at agnostiko.

Subalit maging ang mga ito ay hindi napunan ang kaniyang pangangailangang espiritual.

Ipinagwalang bahala ito ng Iglesya Katolika sa paniniwalang ito ay lalagpak.

Inakala nila na ang paglaki ng Iglesya ay dahil lamang sa ito ay isang bagong bagay, gaya ng Protestantismo.

Ngayon, ang mga ministro ang Iglesya ay kasing bihasa na ng kahit aling mangangaral Kristiano, at kayang makipagmatwiranan sa banal na kasulatan maging sa orihinal ng griego.

Nang lumalaki na ang bilang ng organisasyon, humirang siya ng mga delegado para magpakilala ng turo ng Iglesia ni Cristo sa iba't ibang lupain, kabilang na ang mga nasa labas ng bansa.

Noong namatay si Felix Manalo, taong 1963, ang kaniyang anak na si Eraño Manalo naman ang siyang humalili bilang ehekutibong ministro o Tagapamahalang Pangkalahatan at si Eduardo V.

Tags: , ,