Dating bar translate

Genom att använda Microsoft Translator-API antingen direkt eller gnom tredjepartsverktyg kan utvecklare göra en fullständig anpassning av användargränssnittet på webbsidor och appar.Mer information om Translator API finns på Microsoft Translators webbsida.Apparna erbjuder alla-till-alla översättningar av språk, kameraläge, tal till text (och text till tal) och språkpaket för frånkopplat läge, som möjliggör för dig att använda appen när din utrustning inte är kopplad till Internet.

När målspråket inte är satt till "Automatisk identifiering" kommer Translator att försöka automatiskt avgöra vad det är för språk i ditt innehåll.

I korta texter finns det ibland inte tillräcklig information för att kunna avgöra vilket språk det handlar om. För att skydda din integritet kommer Translator inte att översätta https-sajter och sajter som kräver inloggning.

Du kan använda Ramar för översättning i samarbete för att möjliggöra för din användargrupp att förbättra översättningar av sidor genom Widgeten eller Translator-APIn.

Skype Translator tillåter video, audio och textkonversationer mellan språk.

Du kan lära dig om alla översättningsfunktioner i Microsoft Word genom att titta på denna snabba handledning (endast engelska).

Resultat från automatiska översättningar är inte lika tillförlitliga som översättningar gjorda av människor.

Microsoft Translator stöder för närvarande följande språk: Microsoft Translator lägger periodiskt in nya språk enligt efterfrågan efter respektive språk och kvalitet för den språkliga översättningen.

Microsoft Translator kräver en betydande mängd högkvalitetstext, vanligen över 1 miljon ord.

Microsoft Translator är en molntjänst som översätter mellan mer än 45 språk.

Utöver att köra Bing översättning för Sökning, Bing Bar och Bing.com/translator kör den översättningar i Microsoft-produkter, så som Microsoft Office, Yammer, Skype Translator, Internet Explorer och många andra.

Det är bra om vi får reda på när översättningen är bra.

Tags: , ,