Pagdating ng hapon

Umalis ang bata nang hindi nagsasabi ng “Good Bye Teacher”.Tanong ng tanong ang guro sa sarili kung ano ba ang kanyang ginawa at poot sakanya ang batang iyon.Bukod sa paaralan, ang gasolinahan sa kanto ng poblasyon at tribunal ay ginawa ring kuta.

pagdating ng hapon-61

Lalo siyang naging malapit sa guro ngunit isang araw, mainit ang ulo ng guro at nagawa nito ang di inaasahan.

Hindi na nito maalala kung ano ang kanyang ginawa sa bata upang ito’y ikanliit ng bata sa upuan nito. Nang hapong iyon ay nagtungo ito sa kinaroroonan ng tsinelas ng guro pagkatapos ay ibinili ng minindal ng bata ang guro at iniligpit ang mga panlinis na bagay na naiwan at inilagay ito sa sulok.

” At di nagtagal, nalaman ng guro na siya ay munting ulilang galing sa lalawigan na lumuwas sa malaking lungsod upang mamasukan kung kaya’t napagtanto ng guro na maliban sa itsura, ang mga iyon ay dahilan din ng kanyang madalas na pag-iisa.

Simula nang kanyang malaman ang tungkol dito, tinatawag na niya ito ng madalas sa klase at pinapagawa ng mga mumunting mga bagay para sa kanya.

Isang araw, inilarawan ng Guro na si Matute ang isa sa kanyang mga naging estudyante bilang ang pinakapangit , at pinakamaliit sa klase.

Kapansin-pansin din ang nakakatawang pabilog na kanyang ilong.Ang batang ito ay ang pinakamasipag sa klase dahil ito ay may kusang-loob sa paglilinis.Sa gawi niyang iyon ay lihim niya itong pinagmamasdan.Ipinakita nila ang kanilang puwersa nang itinaas sa tulos ng bandila ang watawat ng bansang Hapon.Sa paaralang ito isinagawa ang pagpapraktis ng paglusob at paggamit ng bayoneta.Nahuhuli na niya itong nakikipagtakbuhan, pagpapadulas sa mga pagitan ng mga hanay ng upuan at ang pag-akyat sa mga pook na ipinagbabawal.

Tags: , ,