Speed dating saskatchewan

a) Odoslanie emailovej správy Odoslaním emailovej správy s dopytom/otázkou cez webovú stránku súhlasíte, aby prevádzkovateľ spracúval Vaše nasledovné osobné údaje: meno a priezvisko, e-mailová adresa, text správy Meno a prievisko, e-mailová adresa, text správy spracúvame za účelom odpovede na Váš dopyt/otázku. b) Registrácia odberu noviniek Registráciou odberu noviniek súhlasíte aby prevádzkovateľ spracúval Vaše osobné údaje (emailová adresa) na účely zasielania noviniek a informácií ohľadne nových stretnutí speed dating a to na obdobie 5 rokov odo dňa poskytnutia súhlasu. Tieto údaje máme uložené v zabezpečenej databáze a neposkytujeme ich tretím stranám, pokiaľ to nevyžaduje zákon. Vaše telefónne číslo alebo emailová adresa môže byť použita pre kontaktovanie Vás ohľadom podujatia, o ktorom si môžme myslieť, že by ste mali záujem navštíviť pokiaľ nás mailom nepožiadate aby vaše kontaktné údaje boli vymazané z našej databázy. Ak ste na sociálnej sieti Facebook prihlásený, môže Facebook Vašu návštevu našej webovej stránky priradiť Vášmu sieťovému kontu. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah webových stránok, na ktoré ste sa z našej stránky preklikli.

speed dating saskatchewan-9speed dating saskatchewan-88

Právo podať sťažnosť na dozorný orgán na ochranu osobných údajov V prípade, že budete mať pochybnosti o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracúvaním Vašich osobných údajov, máte právo obrátiť sa na nás alebo na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa .

Takto sa vystriedajú páni pri všetkých stoloch a účastníci sa majú možnosť porozprávať na témy podľa vlastného uváženia.

Je však zakázané pýtať sa na celé meno ktoréhokoľvek účastníka, či iné kontaktné údaje počas randenia.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov Máte právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, v prípadoch, keď namietnete správnosť osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, alebo sme využili Vaše osobné údaje protizákonne.

Právo na prenosnosť osobných údajov Máte právo od nás žiadať, aby sme Vám Vaše osobné údaje, ktoré sme od Vás získali na základe Vášho súhlasu alebo na splnenie zmluvy, poskytli v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto osobné údaje k ďalšiemu prevádzkovateľovi.

apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej ako „Nariadenie GDPR“) a zákonom č. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“). Tieto osobné údaje budeme spracúvať do vyriešenia vášho dopytu/otázky, najdlhšie však po dobu 1 roka, pokiaľ nám neudelíte súhlas s dlhšou dobou spracúvania. c) Registrácia pre účasť na speed datingu rešpektuje a ochraňuje Vaše osobné údaje, ktoré nám poskytujete pri registrácií. d) Registrácia pre účasť na blind datingu Registrovaním sa na o podujatie Blind Dating (používateľ), podľa zákona č. Udelený súhlas so spracovaním osobných údajov platí do doby jeho písomného odvolania. Zároveň beriem na vedomie moje práva dotknutej osoby tak, ako sú upravené v § 28 zákona č. Využívame na to script, ktorý po kliknutí na tlačidlo otvorí okno prehliadača so sociálnou sieťou Facebook a následne Vám umožní zdieľať obsah webovej stránky s Vašimi priateľmi na sociálnej sieti Facebook. Webová stránka obsahuje linky na iné webové stránky.

Ak máte otázky v súvislosti so spracúvaním osobných údajov na webových stránkach randime.sk, kontaktujte nás na e-mailovej adrese: [email protected] Osobné údaje od Vás získané na tento účel prevádzkovateľ nezamýšľa prenášať do tretej krajiny. Informácie ako meno, priezvisko, fakturačná adresa,emailová adresa, vek a telefónne číslo sú nevyhnutné pre nás pre komunikáciu medzi našou spoločnosťou a Vami po podujatí. Takisto uchádzač prehlasuje, že ním poskytnuté údaje sú pravdivé. Na základe toho získa Facebook informáciu o tom, ktorá webová stránka našej internetovej stránky bola aktivovaná. Prosím, berte na vedomie, že prekliknutím na inú stránku sa na Vás vzťahujú pravidlá ochrany osobných údajov tej stránky, na ktorú ste sa z našej stránky preklikli.

Po registrácií v registračnom formulári ti zašleme podrobné informácie o mieste a čase konania.

Ak ti termín a miesto bude vyhovovať uhradíš vstupný poplatok.

Ďalej máte právo požadovať od nás informáciu o tom, ktoré kategórie osobných údajov o Vás spracúvame, na aký účel spracúvame Vaše osobné údaje, dobe ich uchovávania, s kým Vaše osobné údaje zdieľame, aké máte práva, od koho sme získali Vaše osobné údaje (ak sme ich nezískali od Vás), informáciu o tom, či spracúvanie zahŕňa automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania, ak sa Vaše osobné údaje prenášajú do tretej krajiny, informáciu o tom, ako zabezpečíme ich ochranu.

Tags: , ,